Užsakymo būseną x
Atsijungti

5205898552058985

Dažniausiai Užduodami Klausimai

Klausimai apie užsakymą

Klausimai apie mokėjimą

Ką reiškia IBAN? 

Ką reiškia IBAN? 

Sutrumpinimas IBAN reiškia "International Bank Account Number" (internacionalinio banko sąskaitos numeris). Jis yra sudarytas iš šalies pavadinimo kodo, pav. "LT", dviejų skaičių patikrinimui, aštuonių skaičių banko kodo ir dešimties skaičių banko sąskaitos numerio, trumpesniems numeriams yra pridėdami nuliai. (IBAN gali būti iki 30 rašomųjų ženklų ilgumo). IBANo pranašumas yra tame, kad dėl vieningos kodavimo sistemos neteisingai nurodyti numeriai gali būti greitai patikrinti ir ištaisyti ir dėl to nesulėtina pinigų prevedimo. Priklausant nuo pinigų prevedimo būdo yra skirtumai tarp elektroninio ir poperinio IBAN formato. Poperiniame formate pavadinimas "IBAN" rašomas prieš numerį ir numeris dėl patogumo yra padalinamas į keturių skaičių blokus (Pav.: IBAN LT89 3705 0299 1234 5678 90), elektroniniame formate skaičiai rašomi kartu (LT89370502991234567890). Dėl to, kad pasaulinis perstatymo į IBAN-standartą procesas dar nepasibaigė, reikia ir toliau nurodyti SWIFT/BIC-Code pinigų gaunančio banko.