Užsakymo būseną x
Atsijungti

5205898552058985

Paslaugų teikimo sąlygos - Padangų paieška - reifendirekt.lt

Bendrosios verslo sąlygos 2007 04 05

1 skyrius – Sutarties pasirašymas ir užsakymo eiga

Mūsų internetinėje sveitainėje Jums suteikiama galimybė tinklalapyje pateiktas prekes užsisakyti užpildžius internetinį formuliarą arba faksu bei telefonu. Pateikę užsakymo formuliare reikalaujamus duomenis ir išsiuntę užsakymą, Jūs mums pateikiate įpareigojantį pasiūlymą; telefonu, faksu arba internetu pateikti užsakymai turi vienodą teisinę galią. Pateikdami užsakymą patvirtinate, kad pritariate šioms Bendrosioms verslo sąlygoms (BVS) ir kad pageidaujate įsigyti užsakytas prekes. Užsakymo gavimą mes patvirtinsime atitinkamu dokumentu; šis užsakymo gavimo patvirtinimas nėra užsakymo priėmimas. Sutartis įsigalioja Jums gavus prekes ir patvirtinus gavimą, tačiau vėliausiai baigsis Jums suteikiamam 14 dienų grąžinimo laikotarpiui.

2 straipsnis – Bendrosios tiekimo ir mokėjimo sąlygos

Informaciją apie įpakavimo ir išsiuntimo išlaidas bei mokėjimo sąlygas, rasite atitinkamos interneto svetainės tiekimo ir mokėjimo sąlygose. Tiekimo į užsienį atveju pasiliekame teisę (jei reikia) apriboti mokėjimo būdų pasiūlą.

3 skyrius – Atšaukimo nuostatos

Per dvi savaites turite teisę raštu (pvz., faksu arba el. paštu) atšaukti sutartį nenurodydami priežasties. Terminas prasideda gavus prekes. Sutarčiai atšaukti užtenka laiku išsiųsti atšaukimo raštą arba prekes. Atšaukimo raštą siųskite:
  • el. paštu: reifendirekt-lt@delti.com arba
  • adresu: Delticom OE SRL, Str. Anca Popa Nr.3, Ap.P, 300318 Timisoara, Rumunija
Pateikiant raštą dėl atšaukimo, prašytume savanoriškai nurodyti grąžinimo priežastį, taip pat mielai priimsime kitą informaciją, galėsiančią ateityje pagreitinti ir patobulinti užsakymų apdorojimą. Kad išvengtumėte su grąžinimu susijusių nepatogumų, mes atsiimsime prekes iš Jūsų patys ir grąžinsime mokėjimą į mūsų duomenų banke nurodytą sąskaitą. Tad Jums nereikia siųsti prekių į mūsų būstinę Timisoara (adresą nurodome, nes to reikalauja įstatymai).

4 skyrius – Teisinės atšaukimo pasekmės

Teisėto atšaukimo atveju būtina atlyginti už abiejų šalių suteiktas paslaugas ir, jei reikia, nustatyti galimą nusidėvėjimą (pvz., procentus). Jeigu gautos paslaugos (visos arba dalies) negalite mums grąžinti arba galite grąžinti tik blogesnės būklės, turite apmokėti mūsų patirtus nuostolius. Tai negalioja grąžinant daiktus, jeigu daikto būsenos pablogėjimą galima nustatyti tik jį patikrinus, kaip tai būtų įmanoma, pvz., daiktą įsigyjant parduotuvėje. Galite išvengti vertės atlyginimo pareigos, jeigu imsite daiktą naudoti ne kaip savininkas ir nesiimsite jokių veiksmų, galinčių sumažinti jų vertę. Daiktus, kuriuos galima siųsti paketu arba kurių negalima siųsti paketu, mes atsiimsime iš Jūsų patys. Jūs privalote sumokėti grąžinimo išlaidas, jeigu daiktas atitinka užsakytąjį ir jeigu grąžinamo daikto vertė ne didesnė kaip 40,00 eurų.

-Atšaukimo nuostatų pabaiga-

5 skyrius - Mūsų 14 dienų grąžinimo pasiūlymas

Mes siekiame, kad Jūs būtumėte patenkinti visais mūsų pristatymais. Todėl galite atšaukti visas pas mus nupirktas prekes per 14 dienų. Mūsų savanoriškas 14 dienų grąžinimo pasiūlymas ir įstatymų suteikiama atšaukimo teisė pagal Vokietijos Civilinio Kodekso (BGB) 312 straipsnio 2 dalį netaikomi prekių, pagamintų pagal specialų kliento užsakymą, tiekimui. Tai yra be kita ko visi ratų komplektai, kuriuos gaminame individualiai atskiram klientui.

Naudokite mūsų transportavimo pakuotę. Saugokite prekes nuo pažeidimo. Padangas siųskite tik švarias, supakuotas po dvi pakuotėje. Ypač siunčiant ratų komplektus būtina apsaugoti priekinę ir galinę puses pakankamu kiekiu kartono ir pakuotės juosta. Atsiradus nuostolių dėl netinkamo aptarnavimo arba neteisingo supakavimo grąžinant prekę, mes turime teisę reikalauti atlyginti žalą. Transportavimo bendrovės priims tik tinkamai supakuotas prekes.

6 skyrius – Nuosavybės išsaugojimas

Mes išsaugome nuosavybės teisę į visas mūsų tiekiamas prekes, kol nebus įvykdyti visi mūsų su prekėmis susiję reikalavimai Jums arba asmenims, priėmusiai prekes. Tai galioja ir vėliau pateiktiems reikalavimams. Dėl nuosavybės išlaikymo mes turime teisę reikalauti nedelsiant išduoti prekes be teisės jas pasilaikyti klientui, išskyrus atvejus, susijusius su teisiškai numatytais arba neginčijamais priešpriešiniais reikalavimais.

7 skyrius – Atsakomybė už mūsų interneto svetainės kokybę

Mūsų tinklalapiai pateikiami, mūsų nuomone, tinkamiausiu formatu. Mes negalime užtikrinti, kad interneto svetainės atitiks Jūsų asmeninius reikalavimus ir kad jos bet kuriuo metu veiks be pertrūkių, sutinkamai su laiku, patikimai ir be klaidų. Interneto svetainėmis naudojatės savo rizika; ypač neatsakome už rezultatus, kuriuos galima gauti naudojantis interneto svetainėmis ir už interneto svetainėse gautos informacijos teisingumą.

8 skyrius – Intelektualios nuosavybės apsauga

Tekstai, paveikslai, garsai, grafika, animacija, vaizdo įrašai ir jų išdėstymas mūsų tinklalapiuose yra saugomas autoriaus teisių apsaugos ir kitų teisių apsaugos įstatymų. Šių tinklalapių turinio negalima kopijuoti, platinti, keisti arba suteikti jų prieigos tretiesiems asmenims. Kai kuriuose mūsų tinklalapiuose yra paveikslų, kurių autorinės teisės priklauso trečiosioms šalims. Jeigu nenurodyta kitaip, visi prekių ženklai mūsų tinklalapiuose yra saugomi prekių ženklų įstatymų. Mūsų tinklalapiuose nesuteikiamas leidimas naudoti mūsų arba trečiųjų šalių intelektualiąją nuosavybę.

9 skyrius – Informacijos pateikimo reikalavimai

Registruodamiesi turite pateikti savo asmens duomenis ir nurodyti adresą; šiuos užsakymo eigoje reikalaujamus duomenis mes įrašysime savo duomenų bazėje. Žinoma, pateikdami užsakymą arba vėliau galite šiuos duomenis pakeisti skyriuje „Mano užsakymai“ arba „Kontaktai“ (priklausomai nuo interneto svetainės. Įsiregistravus Jums suteikiamas slaptažodis ir paskyros pavadinimas. Pasirūpinkite, kad slaptažodžio ir paskyros pavadinimo nesužinotų tretieji asmenys. Pastebėję neleistiną Jūsų slaptažodžio arba paskyros panaudojimą, Jūs privalote nedelsdami informuoti Delticom. Abi sutarties šalys gali panaikinti Jūsų paskyrą bet kuriuo metu ir nenurodant priežasčių. Tokiu atveju Delticom Jūsų paskyrą ir visus išsaugotus duomenis užblokuos arba ištrins.

10 skyrius – Ginčų sprendimo vieta

Galioja tik Rumunijos teisė. Taikyti vieningos Jungtinių tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (1980 04 11 redakcija) nenumatyta.

Šiuo metu šioje svetainėje negalima naudotis ginčų sprendimo įstaigų paslaugomis kai kuriuose sektoriuose toliau nurodytose valstybėse: Ispanija, Kroatija, Lenkija, Rumunija. Gali būti, kad kaip vartotojas negalėsite naudotis šia svetaine savo ginčui su komercinės veiklos subjektais tose valstybėse spręsti. 

ES sukūrė interneto platformą, skirtą padėti nepatenkintiems klientams. Tad savo prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr.

Mūsų adresas:

Delticom OE SRL
STR ANCA POPA, NR.3, Ap.P
300318 Timisoara
Rumunija
Telefonas: 520 589 85


Registruota buveinė: Timisoara, Timis, Romania
Registruotis numeriu: J35/1428/2004
PVM numeris: LT100009509411

Banko pavadinimas: IBAN: LT413250036497491416; BIC: REVOLT21